Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Południak-Gierz

dr Katarzyna Południak-Gierz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadziła badania w ramach grantów krajowych i międzynarodowych: kierownik projektu „Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego”; wykonawca m.in. w projektach: „Umowa ubezpieczenia w XXI w.”, „Interlex”, „Fricore Fundamental Rights in Courts and Regulation”.

Była wykładowcą międzynarodowych programów PEPP – the Programme in European Private Law for Postgraduates, TechLaw Clinics oraz Legality Attentive Data Scientis.

Zajmuje się prawem sprzedaży i personalizacją, analizując możliwość zwiększenia ekologicznej efektywności norm prawnych, w ramach projektu badawczego „Homo consumens, Homo ecologicus – test  ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”.