Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Karolina Wyrwińska

dr Karolina Wyrwińska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie prawa rzymskiego. Od stycznia 2004 r. współpracuje z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ w zakresie organizacji działalności Szkół Prawa Amerykańskiego, Francuskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu. Prowadziła wykłady w zakresie prawa papierów wartościowych oraz prawa cywilnego dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu. Od października 2006 r. uczestniczy w projekcie realizowanym przez Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną, polegającym na przygotowaniu projektu zmian polskiego prawa zobowiązań w zakresie wykonania oraz niewykonania zobowiązań. Współpracowała z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.