Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy 2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe w nadchodzącym roku akademickim
Studia podyplomowe w nadchodzącym roku akademickim rozpoczną się w marcu 2022 i potrwają dwa semestry (do końca lutego 2023). Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2022. Informacje dotyczące rekrutacji na kolejną edycję studiów zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 • Rekrutacja będzie prowadzona od 4 stycznia 2021 r. do wyczerpania miejsc, lecz nie później niż do 28 lutego 2021 r.
 • Pierwszy zjazd odbędzie się 6 marca 2021 r. 
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty za studia. 
 • Maksymalny limit przyjęć wynosi 50 osób. Dla kursu dla osób z innym wykształceniem niż prawnicze limit wynosi 25 miejsc. Dla kursu dla osób z wykształceniem prawniczym limit wynosi 25 miejsc.

Kandydat na studia powinien złożyć:

 • podpisaną ankietę osobową (do ściągnięcia na dole stronie),
 • kserokopię lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski lub licencjacki).

Dokumenty należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: grzegorz.m.tracz@uj.edu.pl.

Na pierwszym zjeździe należy przedstawić, do wglądu dyplom ukończenia studiów wyższych.

 • Opłata za studia wynosi 2000 zł semestralnie, 4000 zł łącznie.
 • Opłata może być uiszczana jednorazowo lub w dwóch ratach. Opłata powinna być wpłacona przed podjęciem studiów. W razie dokonywania opłaty w dwóch ratach, pierwsza rata powinna być wpłacona przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów, zaś druga rata powinna być uiszczona przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.
 • Indywidualne numery kont będą rozsyłane uczestnikom studiów po wpisie do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury za udział w studiach. 

 

 • Wpływ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia studiów zostanie potwierdzony przez sekretarza studiów. 
 • Po akceptacji przesłanego zgłoszenia zostaną przygotowane niezbędne do podjęcia studiów dokumenty, m.in. umowa.
 • Wstępna kwalifikacja do grupy (słuchacze z wykształceniem innym niż prawnicze, słuchacze z wykształceniem prawniczym) zostanie przeprowadzona na podstawie dołączonej do zgłoszenia kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 • Udział w szkoleniach jest potwierdzany certyfikatem ich wysłuchania.
 • Ukończenie studiów podyplomowych oraz udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych w ramach studiów pozwala uzyskać 40 punktów szkoleniowych przewidzianych w Uchwale nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. Tym samym udział w studiach pozwala wypełnić trzyletni obowiązek szkoleniowy za lata 2021–2024.
 • Ukończenie studiów podyplomowych oraz udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych w ramach studiów pozwala uzyskać 12 punktów szkoleniowych za rok 2021 oraz 12 punktów szkoleniowych za rok 2022 przewidzianych w Uchwale nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 "O doskonaleniu zawodowym adwokatów". Tym samym udział w studiach pozwala wypełnić obowiązek szkoleniowy za lata 2021–2022.

 • Punkty: 7 i 8 nie podlegają wypełnieniu.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron