Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy 2024/25

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy na kolejną edycję
Zapisy na najbliższą edycję rozpoczynają się 4 stycznia 2024 r., a pierwsze zajęcia odbędą się 2 marca 2024 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 • Rekrutacja będzie prowadzona od 4 stycznia 2024 r. do wyczerpania miejsc, lecz nie dłużej niż do 18 lutego 2024 r.
 • Pierwszy zjazd odbędzie się 2 marca 2024 r.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty za studia.
 • Limit przyjęć na studia wynosi 50 osób​.
  • Dla kursu dla osób z innym wykształceniem niż prawnicze limit miejsc wynosi 25 miejsc. 
  • Dla kursu dla osób z wykształceniem prawniczym limit miejsc wynosi 25 miejsc.

Kandydat na studia powinien złożyć:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę osobową (do ściągnięcia na dole strony),
 • kserokopię lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magisterski lub licencjacki). Na pierwszym zjeździe, do wglądu, należy przedstawić oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumenty, o których mowa wyżej, należy zeskanować i przesłać na adres mailowy: prawoumow@uj.edu.pl.

Pytania prosimy kierować pod adres mailowy: grzegorz.m.tracz@uj.edu.pl

 

 • Opłata za studia wynosi 2000 zł semestralnie, co składa się łącznie na 4000 zł.
 • Opłata może być uiszczana jednorazowo lub w dwóch ratach.
 • Opłata powinna być dokonana na indywidualny, podany w umowie, numer rachunku bankowego.
 • Opłata powinna być dokonana przed podjęciem studiów.
 • W razie dokonywania opłaty w dwóch ratach, pierwsza rata powinna być wpłacona przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów (do 25.02.2024), zaś druga rata powinna być uiszczona przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów (do 30.09.2024).
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 • Na podany adres mailowy (prawoumow@uj.edu.pl) należy przesłać wymagane dokumenty (wypełnioną ankietę i skan dyplomu ukończenia studiów).
 • Wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez sekretarza studiów.
 • Po potwierdzeniu wpływu dokumentów na adres podany w ankiecie, drogą pocztową, zostaną przesłane dwa egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz należy odesłać na adres Katedry Prawa Rzymskiego podany w zakładce „kontakt” (ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków).
 • Dla dokończenia rekrutacji należy dokonać opłaty za studia na wskazany w dostarczonej umowie numer rachunku bankowego.
 • Wstępna kwalifikacja do grupy (słuchacze z wykształceniem innym niż prawnicze, słuchacze z wykształceniem prawniczym) zostanie przeprowadzona na podstawie dołączonej do zgłoszenia kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Istnieje możliwość przydzielenia do innej grupy, aniżeli wynikałoby to z załączonego do zgłoszenia dyplomu.

 • Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 
 • Udział w szkoleniach jest potwierdzany certyfikatem ich wysłuchania.
 • Ukończenie studiów podyplomowych oraz udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych w ramach studiów pozwala uzyskać 40 punktów szkoleniowych przewidzianych w Uchwale nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. 
 • Ukończenie studiów podyplomowych oraz udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych w ramach studiów pozwala uzyskać 12 punktów szkoleniowych za rok 2021 oraz 12 punktów szkoleniowych za rok 2024 przewidzianych w Uchwale nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 "O doskonaleniu zawodowym adwokatów". 

 • Punkty nr 7 i 8 nie podlegają wypełnieniu. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron