Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Wojciech Dajczak

prof. Wojciech Dajczak

Profesor nauk prawnych, którego zainteresowania naukowe obejmują: prawo rzymskie, historię prawa prywatnego, porównawcze prawo prywatne (zobowiązania umowne, prawo rzeczowe i zagadnienia części ogólnej), ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wpływ matematyki na metody prawnicze. Jako stypendysta Fundacji Alexandra v. Humboldta prowadził badania na Uniwersytetach w Kolonii, Heidelbergu i w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu. Jest członkiem komitetu kierującego Associazione per la Ricerca Storica e Comparatistica (Rzym/Padwa), członkiem korespondentem Gesellschaft für die Rechtsvergleichung (Freiburg). Prowadzi zajęcia w ramach prawniczych studiów polsko-niemieckich prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina. Wykładał gościnnie na kilkudziesięciu uniwersytetach zagranicznych. Współkierował międzynarodowymi projektami badawczymi. Wykonywał zawód sędziego, a następnie radcy prawnego. Redaktor naczelny czasopisma „Forum Prawnicze”. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN.