Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki ukończenia studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe: „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” zostaną zakończone egzaminem. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego. Nie stanowi warunku ukończenia studiów obecność na zajęciach.

Egzamin składa się łącznie z pięciu pytań: opisowych oraz kazusów (ocena stanu faktycznego). Pytania egzaminacyjne będą przygotowane w oparciu o przeprowadzone zajęcia oraz materiały dostarczone słuchaczom. Za każde pytanie przyznany zostanie maksymalnie jeden punkt.

5 pkt — bardzo dobry

4 pkt — + dobry

3 pkt — dobry

2 pkt — + dostateczny

1 pkt — dostateczny

0 pkt — niedostateczny

 

Do wyniku egzaminu dodawane są:

dodatkowe 3 pkt — dla słuchaczy obecnych na 100% zajęć.

dodatkowe 2 pkt — dla słuchaczy obecnych na 90% zajęć.

dodatkowy 1 pkt — dla słuchaczy obecnych na 80% zajęć.