Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Tomasz Giaro

prof. Tomasz Giaro

Profesor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej. Dodatkowo odbył studia podyplomowe w Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile na Uniwersytecie w Camerino. W latach był stypendystą Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Bonn. W latach 1990–2006 był pracownikiem Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem. Dodatkowo zatrudniony był wówczas jako profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, na Wydziale Prawa Freie Universität Berlin oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Giessen. W latach 2002–2004 kierował projektem „Modernizacja praw wschodnioeuropejskich od początku XIX wieku” w Max-Planck-Institut. Od 2004–2006 r. kierował międzynarodowym projektem „Kultura prawna nowoczesnej Europy Wschodniej” finansowanym przez Fundację Volkswagena. W latach 2007–2014 był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, w latach 2011–2014 zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2015-2019 Przewodniczący Rady Programowej przy Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 2010 r. przeprowadził cykl 15 wykładów „European Legal Tradition” na Uniwersytecie Florydy (Gainesville) w USA. W roku 2011 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych. Od 2013 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma „Studia Iuridica”.