Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Słuchacze studiów podyplomowych: „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” są uprawnieni do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach.
 • Zajęcia będą prowadzone łącznie przez 10 godzin. Treść szkoleń będzie powiązana z treścią zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych.
 • Szkolenia będą prowadzone przez uznanych praktyków i teoretyków, zarówno spośród prowadzących zajęcia w ramach studiów jak i przez zaproszonych gości.
 • Terminy szkoleń zostaną podane, po uzgodnieniu ze słuchaczami, w trakcie trwania studiów. Planuje się, aby szkolenia odbyły się w drugim semestrze trwania studiów podyplomowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W ramach edycji studiów podyplomowych odbyły się dodatkowe warsztaty: „Umowa w prawie prywatnym”. Poprowadzili je:

 • prof. Jerzy Pisuliński – "Umowa w prawie rodzinnym",
 • prof. Bartłomiej Swaczyna – "Umowa w prawie rzeczowym",
 • prof. Andrzej Olaś – "Umowa w postępowaniu cywilnym",
 • dr Michał Markiewicz – "Umowa w prawie autorskim",
 • dr Jacek Dybiński – "Umowa w prawie papierów wartościowych".

W ramach edycji studiów odbyły się dodatkowe warsztaty: „Prawo umów a prawo karne”. Poprowadził je prof. Michał Rusinek. Warszaty dotyczyły problematyki:

 • oszustwa,
 • fałszerstwa materialnego.

W ramach edycji studiów odbyły się warsztaty "Prawo umów w prawie bankowym", które poprowadził mec. Arkadiusz Kawulski. Warsztaty dotyczyły trzech bloków tematycznych:

 • "Umowa rachunku bankowego – główne kierunki orzecznictwa",
 • "Umowa kredytu – wybrane problemy interpretacyjne",
 • "Umowa outsourcingu po zmianach w ustawie – Prawo bankowe".