Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

  • Słuchacze studiów podyplomowych: „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” są uprawnieni do wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach.
  • Zajęcia będą prowadzone łącznie przez 10 godzin. Treść szkoleń będzie powiązana z treścią zajęć prowadzonych w ramach studiów podyplomowych.
  • Szkolenia będą prowadzone przez uznanych praktyków i teoretyków, zarówno spośród prowadzących zajęcia w ramach studiów jak i przez zaproszonych gości.
  • Terminy szkoleń zostaną podane, po uzgodnieniu ze słuchaczami, w trakcie trwania studiów. Planuje się, aby szkolenia odbyły się w drugim semestrze trwania studiów podyplomowych.