Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Radosław Strugała

prof. Radosław Strugała

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był stypendystą Max Planck Institut w Hamburgu oraz włoskiego Uniwersytetu w Bergamo, a także wykładowcą międzynarodowego programu „PEPP” – the Programme in European Private Law for Postgraduates. Jako kierownik i wykonawca prowadzi badania w ramach projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach programu „Doskonała Nauka”) oraz NCN. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” oraz ELI - European Law Institute. Od 2013 do 2015 r., jako członek Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, uczestniczył w pracach nad projektem części ogólnej nowego Kodeksu cywilnego, którego jest współautorem. W latach 2010 – 2013 odbywał aplikację radcowską, obecnie jest wykładowcą OIRP we Wrocławiu.