Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Piotr Rylski

prof. Piotr Rylski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym", a w 2018 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. "Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne". Jest radcą prawnym i wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu międzynarodowego oraz organizacji sądownictwa. We współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury prowadzi szkolenia dla sędziów sądów powszechnych z zakresu postępowania cywilnego. Członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, a także  członek Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej Henri Capitant, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego, Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego . W latach 2011–2015 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw postępowania cywilnego.