Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1980 r. zdała egzamin sędziowski, a w 1987 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika”. W 1988 r. ukończyła studia w Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu i uzyskała Diplôme Supérieur de Droit Comparé. W 1995 r. na podstawie monografii pt. „Uznanie długu” uzyskała stopień doktora habilitowanego, a monografia pt. „Potrącenie w prawie cywilnym” była podstawą przyznania, w 2003 r., tytułu naukowego profesora. Autorka obszernych fragmentów Systemu Prawa Prywatnego (m.in. nt. prawa podmiotowego i wielości podmiotów w zobowiązaniu). W latach 2000-2011 przewodniczyła polskiej sekcji Commission Internationale de l’Etat Civil w Strasburgu. W 2006 r. została powołana do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, której członkiem pozostawała do 2010 r. W latach 2008-2011 pełniła funkcję Dziekana WPiA UŁ, a od 2012 r. kieruje Katedrą Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 r. otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Tours. W latach 2011-2020 była sędzią Trybunału Konstytucyjnego.