Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Kacper Górniak

dr Kacper Górniak

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego. Zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego ze szczególnym
uwzględnieniem badań prawno-porównawczych. Laureat konkursu NCN PRELUDIUM 17 (projekt pt. „Przedmiot prawa własności w perspektywie prawnoporównawczej”), laureat II miejsca konkursu "Przeglądu Prawa Handlowego" na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego (2019), wykonawca w projekcie NCN OPUS 21 kierowanym przez prof. K. Osajdę (pt. „Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po śmierci”), współautor komentarzy do kodeksu cywilnego i innych ustaw pod red. K. Osajdy.