Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Jerzy Pisuliński

prof. Jerzy Pisuliński

Profesor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1990 r. złożył egzamin sędziowski, a w 1992 r. został wpisany na listę radców prawnych. Wieloletni sekretarz redakcji czasopisma Kwartalnika Prawa Prywatnego. Przewodniczący Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wykładowca Szkoły Letniej Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Salzburgu. Członek Europejskiego Instytutu Prawa w Wiedniu. W latach 2006–2010 członek, a w latach 2011–2015 zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Był członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. europejskiego prawa umów. Kierował zespołem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która przygotowała projekt reformy prawa hipotecznego z 2009 r., oraz zespołem, który przygotował projekt ustawy o prawach konsumenta. Współautor projektu ustawy o kredycie konsumenckim.