Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. Fryderyk Zoll

prof. Fryderyk Zoll

Profesor zwyczajny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w European Legal Studies Institute Uniwersytetu w Osnabrück. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Tarnopolu. Uhonorowany Private Law Prize w ramach IX St. Petersburg International Legal Forum (Shortlist, 2019 r.) i Medalem dla Zasłużonych dla Systemu Sprawiedliwości (2013 r.).

Członek Komitetu Wykonawczego European Law Institute (od 2019 r.), Rady European Law Institute (2012-2015; ponownie od 2019), członek stowarzyszony Académie internationale de droit comparé, członek Association Henri Capitant (Sekcja niemiecka) orazAssociation for East-Law, Kiel jak również Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung (Berlin), Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (Berlin) i the Mount Scopus Standards of Judicial Independence Association. Poprzednio członek Acquis Group on Existing Principles of European Contract Law, następnie także Common Frame of Reference Team, the Research Group on the Law of Digital Services, i zespołu badawczego Reinharda Zimmermanna (porównawcze prawo spadkowe). 

Kierownik projektów badawczych: Homo consumens, Homo ecologicus – test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (MAESTRO, NCN, od 2020),  “Made in Europe” – europejskie standardy prawne jakości usług  świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku.  Modelowe rozwiązania prawa zobowiązań zorientowanego na usługi (MAESTRO, NCN, 2012-2017), Eine Herausforderung für das Gerichtswesen: Gerechtigkeit und Gleichbehandlung von Prozessbeteiligten mit ausländischer Staatsangehörigkeit in inländischen Prozesse (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, 2015-2017), Die bilaterale deutsch-polnische Privatrechtsharmonisierung im Prozess der Integration der Europäischen Union. Die Ergänzung oder die Opposition? (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, 2014-2017), The Perspectives of Europeanization of the Law of Succession (KE, 2008-2010).

Złożył egzamin sędziowski w 1995 r. Założyciel Szkoły Polskiego i Europejskiego Prawa w Tarnopolu oraz Szkoły Prawa Europejskiego i Polskiego w Wilnie jak również Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych i Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2010 Przewodniczący zespołu przygotowującego program nauczania w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2011–2015 Członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego. Wykładał na uniwersytetach w Orleanie, Caen, Wiedniu, Moguncji, Kilonii, Münster, Waszyngtonie (CUA), Antwerpii, Wilnie i Jerozolimie.