Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bogusław Lackoroński

dr hab. Bogusław Lackoroński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Katedrą Studiów Regionalnych i Globalnych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 2014–2017 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań) oraz prawa publicznego, w tym monografii pt. "Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr" i "Skutki czynności prawnych w czasie".