Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy danych

Dostępne dla słuchaczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polskie bazy danych

Pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 roku; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów. 

Zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego. 

System zawierający profesjonalne narzędzia do zarządzania informacją prawną z dostępem do kompletu aktów i orzecznictwa szczegółowo opracowanego przez ekspertów, procedur z różnych dziedzin prawa, komentarzy i porad oraz baz aktów prawnych, orzeczeń, wzorów i piśmiennictwa. To także dostęp do największej na rynku biblioteki komentarzy, monografii, czasopism, glos i tez. 

Specjalnie przygotowana oferta dla studentów prawa i administracji, będąca połączeniem programu Lex ze zbiorem ponad 100 interaktywnych podręczników online wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis. Podręczniki w Lexotece wzbogacone są w podlinkowane przepisy ustaw i orzeczenia oraz narzędzia umożliwiające robienie notatek i ustawianie powiadomień o zmianach w ustawach. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagraniczne bazy danych

Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Amerykański serwis internetowy HeinOnline zawierający bazy danych z piśmiennictwem prawniczym. Platforma, w przeciwieństwie do komercyjnych systemów informacji prawnej (LexisNexis czy Westlaw) skierowanych głównie do praktyków, jest serwisem przeznaczonym dla bibliotek prawniczych. Z tego powodu serwis nie zawiera informacji prasowych, lecz głównie archiwa czasopism prawniczych. Materiały nie są dostępne w postaci tekstowej, lecz jako pliki PDF (z funkcją przeszukiwania pełnotekstowego).

Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu prawa.

Interdyscyplinarna baza uznawana za największy zbiór abstraktów oraz cytacji recenzowanej literatury, takiej jak: czasopisma naukowe, książki, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty oraz serie wydawnicze. Zawiera informacje o pracach wydawanych przez ponad 5 000 międzynarodowych wydawców w kilkudziesięciu językach. Baza aktualizowana jest codziennie, zaś jej zasięg historyczny sięga do roku 1823, ale informacje dotyczące cytacji pojawiają się po roku 1970. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od roku 1996 zaopatrzone są w abstrakty. Baza podaje literaturę załącznikową artykułów oraz ilość cytowań danego artykułu w bazie. Scopus odznacza się rozbudowanym systemem odsyłaczy i różnorodnymi możliwościami wyszukiwawczymi. Umożliwia pocztowy lub e-mailowy kontakt z autorami rejestrowanych publikacji.

Baza pełnotekstowych czasopism elektronicznych. Obejmuje około 1 250 wyselekcjonowanych jakościowo czasopism naukowych publikowanych przez wydawnictwo Springer Verlag oraz ponad 10 000 książek głównie z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycyny, matematyki i informatyki oraz nauk społecznych i humanistycznych, w tym nauk prawnych.

Wiodąca baza prawnicza piśmiennictwa i orzecznictwa szwajcarskiego.

Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.

Jedna z największych światowych kolekcji zasobów online z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oprogramowania

Uniwersytet Jagielloński zakupił roczną licencję, dzięki której każdy pracownik, doktorant oraz student ma możliwość korzystania z oprogramowania dostępnego w ramach pakietu Microsoft 365 Apps.

W pakiecie tym dostępne są: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access oraz Teams w wersji lokalnej czyli instalowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Zakupiona licencja pozwala jednemu użytkownikowi na instalację pakietu na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 telefonach, służbowych oraz prywatnych.