Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykładowcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej Kubas, prof. UJ

dr hab. Andrzej Kubas, prof. UJ

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1964–1976 r. był zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin sędziowski złożył w 1965 r., natomiast egzamin adwokacki w 1969 r. W tym samym roku obronił rozprawę doktorską. W latach 1974–1975 odbył studia na Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowskim. W 1976 r. obronił rozprawę habilitacyjną. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz wiceprezesem polsko-niemieckiego stowarzyszenia prawników. W 1992 r. został wybrany członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, następnie w 1998 r. jej wiceprezesem. W 2008 r. zakończył czynną działalność w organach samorządu adwokackiego. W 2004 r. został kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i pozostawał na tym stanowisku, aż do przejścia na emeryturę w 2011 r. Był współorganizatorem i wykładowcą w Polnische Rechtsschule. W 2008 r. został członek kapituły konkursu Scientiae Legis Excellentia, a od 2014 r. jest członek Komitetu Naukowo-Doradczego Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Od 2008 r. jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.